COURSES 

Học ngoại ngữ đòi hỏi thời gian học liên tục và lâu dài. Qua các bài học ngoại ngữ, học sinh cũng phát triển các kĩ năng học thuật và kiến thức về thế giới và các nên văn hóa khác nhau. Phụ huynh và học sinh có thể chọn một trong những lớp học của Eduling giới thiệu ở đây. Những lớp dưới đây phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng, ngữ pháp, và phát âm tương đương với các cấp học của Mỹ.

 

Khi học xong một lớp, học sinh có thể theo lớp cao hơn. Lớp học cao hơn thì khó hơn lớp trước ở độ khó của bài đọc, độ phức tạp của ngôn ngữ, và khả năng học thuật. Khi theo các lớp của Eduling, học sinh sẽ sử dụng ngôn ngữ ngày càng tự tin và linh hoạt hơn trong các tình huống hàng ngày và trong các hoạt động học thuật bằng tiếng Anh. 

Trước khi quyết định chọn lớp học sinh có thể làm bài kiểm tra. BẤM VÀO ĐÂY để xem hướng dẫn bằng tiếng Việt

Courses.png

Email cho phụ huynh Việt nam: edulingvn@gmail.com

Email in English:

edulingusa@gmail.com

LỚP THEO YÊU CẦU

Nếu quý vị muốn tổ chức lớp học theo danh sách trên hoặc một lớp học khác cho một nhóm học sinh, phụ huynh có thể email edulingusa@gmail.com để thảo luận lớp học. Phụ huynh đứng ra tổ chức sẽ được giảm 50-80% học phí cho con em mình.

Video Giới Thiệu Bởi Cô Lisa