CÁC LỚP INSIDE

 

REACH là giáo trình cửa nhà xuất bản National Geographic Learning thường dùng trong các trường cấp 2 của Mỹ. Học sinh phát triển khả năng tiếng Anh học thuật, khả năng và chiến lược đọc hiểu, và kiến thức về các chủ đề khác nhau. Giáo trình có nhiều các thể loại bài đọc khác nhau như truyện, thơ, bài hát, bài phóng vấn, và các bài báo khoa học. Giáo viên sẽ dùng tài liệu trong sách để phát triển tất cả các kĩ năng nghe, nói, đọc, và viết. Ngoài gia giáo viên cũng sẽ giới thiệu thêm truyện, video, v.v. Học sinh sẽ có cơ hội dùng tiếng Anh hữu ích trên lớp. 

Thời lượng: Thường 2 buổi một tuần, 46 tuần một lớp, 45 phút một buổi. Mốt số lớp có thể 60 phút hay 90 phút một buổi một tuần. 

Đăng kí: Xem trang ĐĂNG KÍ

Lịch học: Thường các lớp sẽ vào thứ 2 và 4, thứ 3 và 5, và thứ 7 và Chủ Nhật.

Học phí: Xem trang HỌC PHÍ