top of page

Đăng kí

Điền đơn đăng kí dưới đây.

Làm bài kiểm tra

Học sinh làm bài kiểm tra đầu vào

Chọn lớp

Phụ huynh sẽ chọn lớp cụ thể cho học sinh

Trả học phí

Phụ huynh trả học phí bằng thẻ tín dụng hay chuyển khoản

Lớp học bắt đầu

Lớp sẽ bắt đầu khi có đủ học sinh

Hướng dẫn

Thông tin và hướng dẫn học sẽ được gửi đến phụ huynh và học sinh qua email.

Đổi lớp

Học sinh có thể đổi lớp trong vòng 2 tuần đầu, nhưng chỉ một phần học phí sẽ được hoàn lại.

Thôi học

Học sinh có thể thôi học, nhưng chỉ một phần học phí sẽ được hoàn trả. 

bottom of page