top of page

CÁC TÀI LIỆU VÀ HOẠT ĐỘNG TIẾNG ANH (VÀ TIẾNG VIỆT)

Read with Hallie

Playlist on YouTube: There are over 20 videos of books read aloud for Hallie, Dr. Linh Phung's daughter.

Sách Song Ngữ Anh-Việt và Việt-Anh

Đây là những cuốn sách TS. Linh Phùng dịch tặng các em học tiếng Anh và tiếng Việt.

Tig's World/ Thế Giới của Tig: If the earth is round, why don't the people on the bottom fall off? Tig asks his scientist mom and writer dads and gets different answers. 

TẢI SÁCH

Nghe truyện đọc

Gappu Can't Dance/ Gappu Không Biết Múa: Gappu can’t dance or can she? Everyone in Class 1A knows Gappu can’t dance. When the students raise their left hand, she raises her right! Can Komal Ma’am get Gappu to dance? A story about the joy of dancing, using the concept of opposites. (Description from freekidsbooks.org).

TẢI SÁCH

Giấc Mơ Biển Xanh/ The Ocean Dream: Coral is the best swimmer in the village. She follows the Rainbow fish to a magical water world. But is it all a dream? 

TẢI SÁCH

Nghe truyện đọc

Mùa Hè Kỳ Lạ/ A Strange Summer:  Nghỉ hè, Ủn ở nhà chơi đồ chơi. Ủn rủ hoài mà Ỉn không chịu qua chơi chung như năm trước. Ỉn bảo bận đọc sách rồi. Mùa hè này có nhiều điều thật kỳ lạ! Ủn phải tìm xem trong sách có gì mà Ỉn mê đến thế...

During their summer holiday, Fluffy stays at home to play with toys. Fluffy invites Muffy over to play with him, but Muffy keeps saying no, unlike previous summers. Muffy says she’s busy reading books. This summer is so strange! Fluffy has to find out what makes Muffy so interested in those books …

TẢI SÁCH

Nghe truyện đọc

Tiệm Bánh của Hổ/ Tiger's Bakery: Hổ mê làm bánh lắm. Mỗi ngày Hổ đều làm bao nhiêu là bánh ngon ơi là ngon nhưng kỳ lạ chưa, chẳng có ai trong rừng đến mua bánh cả. Một ngày kia, Hổ quyết định phải đi tìm hiểu một phen. Các em cùng giúp Hổ tìm xem vì sao chẳng ai đến mua bánh nhé.

Tiger loves baking sweet treats. Everyday, Tiger makes so many delicious pies, but strangely, nobody buys any of them. One day, Tiger wants to find out. Read the story to know the

reasons! 

DOWNLOAD BOOK

Listen to the Vietnamese version

Listen to the English version

Translanguaging: Hallie's First Words: The more languages you know, the richer you are. Dr. Linh Phung reads a poem she wrote for her daughter Hallie, using some of her first Vietnamese and English words in her first two years of her life! She hopes to bring some joy to others by sharing her love for Hallie and for words.

DOWNLOAD THE POEM

Listen to it on Youtube

Have You Seen Sundari?/ Bạn Có Thấy Sundari Không?

Translated by Thân Hương Giang

DOWNLOAD THE BOOK

Listen to the English story

Listen to the Vietnamese version

Global Storybooks in Multiple Languages

Click here

Tài Liệu Thêm

Ô Chữ về Trung thu: Đọc một bài viết về Trung thu ở Việt Nam và điền ô chữ.

TẢI Ở ĐÂY

Các Buổi Nói Chuyện và Chơi Trò Chơi

Edung tổ chức các buổi nói chuyện và chơi trò chơi cùng các em thường xuyên. Trong năm 2020, đã có rất nhiều các buổi trò chuyên như vậy. Các em nói về các chủ đề khác nhau, học thêm những điều mới mẻ, và chơi trò chơi tiếng Anh. Đôi khi Edung có mời khách mời từ các nước khác nhau. 

Tháng 11 năm 2020, sẽ có hai buổi vào ngày 7/11 và 21/11 theo giờ Mỹ. Thông tin thêm về mỗi buổi xin xem tại: 

https://www.facebook.com/edulingusa

Eduling Youtube Channel

Handouts

Download 28 sublists of the Academic Word List HERE

Download Would You Rather conversation cards HERE

Sheep-Ship Minimal Pairs

WOOP Handout

bottom of page