top of page
Logo_EDULING NEW-01.png
Language Flagship Technology Innovation Center - LaunchPad 2023 Finalist - 2023-03-07.png

Ứng dụng đầu tiên

Eduling Speak là ứng dụng đầu tiên kết nối người học tiếng Anh để chơi một trò chơi hay giải quyết một vấn đề bằng cách nói tiếng Anh. Bạn cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ ngôn ngữ này một mình để phát triển vốn tiếng Anh. App có các tính năng nổi bật sau:

  • Kết nối với người học bất kì, với bạn, và với tình nguyện viên để nói chuyện và thực hiện một trò chơi nhiệm vụ ngôn ngữ

  • Thực hiện các nhiệm vụ và trò chơi ngôn ngữ 1 mình

  • Phản hồi từ AI hay từ giáo viên

  • Hơn 800 nhiệm vụ và trò chơi ngôn ngữ trong đó có hàng trăm chủ đề IELTS

Với 5-10 phút hàng ngày, đảm bảo bạn sẽ tiến bộ với khả năng nói tiếng Anh của mình.

App có mặt trên App Store và Google Play và các bạn có thể tải xuống theo link dưới.

apple-app-store-google-play-700x487.jpg
apple-app-store-google-play-700x487.jpg
Screenshot_20230603-040202.jpg

Các đặc điểm nổi bật

800+ trò chơi và nhiệm vụ ngôn ngữ

Giống như Netflix, bạn có thể vào lựa chọn bằng cách bấm vào một trò chơi hay nhiệm vụ ngôn ngữ trên app để chơi 1 mình hay với bạn.

Người học từ mọi nơi

Người học mà bạn được kết nối có thể từ bất kì nơi nào trên thế giới.

Nội dung phù hợp

Nội dung phù hợp với độ tuổi 13 trở nên và thuộc trình độ sơ cấp trở nên (app chưa có tài liệu cho người bắt đầu).

Video giới thiệu và hướng dẫn

7.png

Compare Plans

Slide1.JPG

Pricing

Comparing Plans.jpg

Currently on sale

Screenshot 2023-09-08 074200.png

Educator Dashboard

  • Step 1: Create an Educator account in the Eduling Speak app on your phone

  • Step 2: Go to educator.eduling.org and signin with your Educator account

  • Step 3: Create a class

  • Step 4: Contact info@eduling.org for an Upgrade code to add students

  • Step 5: Add your students

  • Step 6: Assign tasks

Sự kiện

Blog Posts

bottom of page