top of page

Học phí cho năm 2020

Học phí đã bao gồm 25% ưu đãi cho năm 2020

Các lớp REACH và INSIDE có các mức phí như sau:  

Lựa chọn 1: 45 phút một buổi, 2 buổi một tuần, 46 tuần một năm - 7.50 USD/ buổi; $690/ khóa học (học phí gốc: $920/ khóa)

Lựa chọn 2: 90 phút một buổi học, 1 buổi học một tuần, 46 tuần một năm - 15 USD/ buổi; $690/ khóa học (học phí gốc: $920/ khóa)

 

Lựa chọn 3: 60 phút một buổi, một buổi một tuần, 46 tuần một năm - 10 USD/ buổi; $460/ khóa học (học phí gốc: $575)

Chi phí sách cho REACH hoặc INSIDE là $10/tài khoản sách cho một năm. 

Phụ huynh trả nửa khóa học một lần.

Phụ huynh có thể trả 1/4 khóa nhưng sẽ không được giảm 25% nếu chọn cách trả phí này. 

Chính sách hoàn trả học phí

Khi lớp học bắt đầu, nếu học sinh xin thôi trong tuần 1-5, 70% học phí cho nửa khóa sẽ được hoàn lại. Nếu học sinh xin thôi học vào tuần 5-10, 50% của nửa khóa học sẽ được hoàn lại. Sau 10 tuần, thì sẽ không có hoàn học phí. 

Phương thức thanh toán

Phụ huynh có thể trả học phí bằng cách chuyển khoản sang Mỹ hoặc trả bằng thẻ tín dụng. Hóa đơn sẽ được gửi đến email của phụ huynh. 

bottom of page