top of page

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Eduling International là giúp các em học sinh đạt được thành tích cao hơn và tiến xa hơn trong chặng đường học tập và khám phá thế giới qua tiếng Anh. Eduling cung cấp một loạt các khóa học trực tuyến dành cho học sinh phổ thông và người lớn để phát triển khả năng giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ thực sự để chuẩn bị cho các bậc học cao hơn, cho công việc, và hội nhập thế giới trong môi trường tiếng Anh.

Tại sao lại chọn Eduling?

  • Chúng tôi tập trung vào chất lượng giải dạy với chú trọng tới phát triển kĩ năng dựa vào những nghiên cứu mới nhất về giảng dạy và phát triển ngôn ngữ thứ hai. 

  • Chúng tôi tạo dựng môi trường học có tính quốc tế với học viên đến từ các nước khác nhau. 

  • Chúng tôi sử dụng nhừng đặc điểm tốt nhất của giáo dục Mỹ qua tài liệu, các hoạt động ngoại khóa, và giảng viên ở Mỹ.  

  • Chúng tôi cung cấp các khóa học trực tuyến thuật lợi trong khi vẫn đảm bảo tính tương tác xã hội và tạo cồng đồng học tập giữa giáo viên và học sinh.  

  • Chúng tôi cung cấp khóa học với một lộ trình rõ ràng cũng như một menu các khóa học để người học lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mình. 

Phương pháp giảng dạy

1. Một chương trình học cân bằng 

Chương trình học của Eduling và các bài học cần chú trọng cân bằng 4 thành phần: ngôn ngữ “đầu vào” trong bối cảnh và trong tầm có thể tiếp thu của người học, các hoạt động tập trung vào đặc điểm ngôn ngữ, các hoạt động “đầu ra” ngôn ngữ, và các hoạt động phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và trôi chảy.

2. Nội dung phù hợp

Nội dung lớp học phù hợp với kiến thức nền đã có của học viên. Các lớp học sẽ có các hoạt động để khơi mở và phát triển vốn kiến thức nền của học viên để giúp học viên tiếp thu được kiến thức mới.

3. Ngôn ngữ đầu vào trong tầm tiếp thu

Ngôn ngữ đầu vào trong tầm tiếp thu của học viên là một nhân tố thiết yếu cho phát triển ngoại ngữ. Tài liệu và các kĩ thuật giảng dạy được sử dụng để đảm bảo học viên hiểu những nội dung bài học.

4. Ngôn ngữ đầu ra và tương tác ngôn ngữ

Ngôn ngữ đầu ra và cơ hội tương tác là phương thức để phát triển ngoại ngữ. Học viên sẽ có nhiều hoạt động và cơ hội để “sản xuất” ngôn ngữ ở dạng nói và viết. Có các dạng ngôn ngữ đầu ra khác nhau: ngắn và dài, tương tác và không có tính tương tác, ở trên lớp và ngoài lớp.

5. Tập trung vào đặc điểm ngôn ngữ

Khi học viên tiếp thu vốn ngôn ngữ đầu vào và khi sử dụng ngôn ngữ, họ cũng sẽ được hướng dẫn để chú ý vào các đặc điểm ngôn ngữ. Giáo viên có thể sử dụng các kĩ thuật giảng dạy như làm nổi bật các đặc điểm đó khi trình bày ngôn ngữ đầu vào, giải thích quy tắc, đưa ví dụ thêm, và phản hồi khi học viên dùng sai.

6. Các điều kiện tạo động lực, mức độ tham gia các hoạt động ngôn ngữ, và tính tự chủ

Ngoài việc cung cấp các lớp học và hoạt động giảng dạy và phát triển ngôn ngữ, Eduling có mục tiêu giúp học viên trở thành người học có tính tự chủ. Tính tự chủ liên quan đến khả năng tạo mục tiêu, theo dõi tiến bộ, và sắp xếp việc học. Nó cũng bao gồm khả năng kiểm soát và điều chỉnh động lực và các cảm xúc, rút kinh nghiệm, hình thành thói quen có ích, và tìm kiếm cơ hội học tập. Mức độ tham gia thể hiện ở bậc tư duy, cảm xúc, và hành động là nhân tố ảnh hưởng trức tiếp đến kết quả học tập. 

Email : edulingvn@gmail.com

Email tiếng Anh:

edulingusa@gmail.com

Đối Tác

Frequently asked questions

How many students will there be in a class?

It depends on the course option you choose from our available courses and services.

How are the students grouped together?

Students are grouped according to their grade and English proficiency.  

How do students interact online? 

Students and the teacher will be on video. They can hear, see, and chat with each other. They can also type or draw on the teacher's screen. 

Is there a lot of time to communicate in the class?

Students can talk freely, answer the teacher's questions, and talk in pairs or in groups. 

How do you compare the class to a face-to-face class?

It is similar in that students and teacher can hear and see each other. Students can see the teacher's screen. Students can read, write, listen, and talk. These happen right on the student's computer at home.

What technologies are used?

Zoom is used to conduct the live lessons every week. Students need a webcam. Students can talk freely or in turns. They an also type answers or questions into the chat box. Students also have access to extra materials through Google Classroom.

What book is used? How do I buy the book?

We use the IMPACT, REACH and INSIDE curricula from National Geographic Learning, which are commonly used in U.S. schools and internationally. After the students pay their tuition and book fee, Eduling will purchase book accounts for students. With a student account, students have access to the student book, assignments, tests, games, and other resources. Other courses use materials that can be purchased by the students.

What is the tuition?

Tuition for an hour starts from $10.50 and depends the course options and services you choose. 

Is there a placement test that students can take? 

Yes, students can take a placement test on www.eduling.org/test.

TIN TỨC VÀ BÀI CHIA SẺ

bottom of page